Utbildningsmål:
Ha mycket god personlig förmåga avseende inlärning för hundekipage i olika situationer, samt mycket god förmåga att utbilda hundägaren. Att ha mycket god kunskap och erfarenhet av Beteendanalys i olika situationer där vi ser många ekipage är en viktig del i utbildningen.

Kunna genomföra en analys på ett Hundekipage och göra en Utbildningsplan
· Kunna genomföra utbildning av hundekipaget och lösa problemet
. Vi utvecklar tillsammans din utbildningsplan som vi anpassar beroende på vad ditt specialområde och intresse finns.

Delkurser omfattar 9 utbildningsblock och minst fyra temaveckor:
Kursdeltagaren följer ett specialsökteam och detaljstuderar ekipagen och ekipagens utveckling under utbildningsåret. Under temaveckorna arbetar vi med problemhundar och genomför intensivträning av ekipage i olika situationer.

Utöver delkurserna studerar du som skall bli Hundbeteendeanalytiker på distans, där ett omfattande kursmaterial studeras hemma.
Du kommer att genomföra ett antal analyser och träningar både på Campus och på hemmaplan under utbildningen.

Individuell kursplan:
Vi planerar tillsammans med dig ett individuellt upplägg beroende på dina framtidsmål.

Som kursdeltagare i utbildningen kan du också delta i alla Temaveckor och dessutom i delar av det Operativa arbetet på HundCampus som genomförs under ditt studieår.

Nio av kurstillfällena finner du i kursagendan, återstående utbildning planeras individuellt vid det första kurstillfället. Du kan se temaveckorna som du själv bestämmer vilka som passar din agenda.

Kurskostnad 41 000 kr  ink moms

Kursstart

Aktiviteter kan inte visas just nu.. Kom tillbaka senare eller hör av dig till oss om problemet kvarstår