I januari 2018 börjar en ettårig spårkurs med målet att skapa riktigt bra spårhundsekipage som verkligen kan fungera operativt.

Vi kommer att arbeta med flera parallella mål:
- Individuell plan för egna mål
- ID-spårhund
- Djurspårande ID-spårhund
- Avancerad räddningshund
- Säkerhetshund
- Spår i samband med preparatsök

Spårutveckling på vetenskaplig nivå – Vi på HundCampus har genomfört och genomför vetenskapliga studier tillsammans med flera universitet såväl i Sverige som internationellt

Målsättningen är att under hösten 2018 skapa en spårgrupp som kan klara ”omöjliga” uppgifter inom olika arbetsområde, men även du som vill träna mer för individuella mål är välkommen.

 

Kurskostnad:
25000,-

Kursdatum

 Spår specialistutbildningen 1-årig 2019

Fredagen den 25 januari 19.30 – söndagen den 27 januari 16.00 start
Fredagen den 22 februari 19.30 – söndagen den 24 februari 16.00
Fredagen den 22 mars 19.30 – söndagen den 24 mars 16.00
Fredagen den 26 april 19.30 – söndagen den 28 april 16.00
Fredagen den 24 maj 19.30 – söndagen den 26 maj 16.00
Fredagen den 14 juni 19.30 – söndagen den 16 juni 16.00
Fredagen den 30 augusti 19.30 – söndagen den 1 september 16.00
Fredagen den 27 september 19.30 – söndagen den 29 september 16.00
Fredagen den 25 oktober 19.30 – söndagen den 27 oktober 16.00 Examen