I januari 2016 börjar en ettårig spårkurs med målet att skapa riktigt bra spårhundsekipage som verkligen kan fungera operativt.

Vi kommer att arbeta med flera parallella mål:
- Individuell plan för egna mål
- ID-spårhund
- Djurspårande ID-spårhund
- Avancerad räddningshund
- Säkerhetshund
- Spår i samband med preparatsök

Spårutveckling på vetenskaplig nivå – Vi på HundCampus har genomfört och genomför vetenskapliga studier tillsammans med flera universitet såväl i Sverige som internationellt

Målsättningen är att under hösten 2016 skapa en spårgrupp som kan klara ”omöjliga” uppgifter inom olika arbetsområde, men även du som vill träna mer för individuella mål är välkommen.

 

Kurskostnad:
23000,-

Kursdatum

Spår specialistutbildningen 1-årig 2017

start

Fredagen den 20 januari 19.30 – söndagen den 22 januari 16.00

Fredagen den 24 februari 19.30 – söndagen den 26 februari 16.00

Fredagen den 24 mars 19.30 – söndagen den 26 mars 16.00

Fredagen den 28 april 19.30 – söndagen den 30 april 16.00

Fredagen den 19 maj 19.30 – söndagen den 21 maj 16.00

Ett spårläger

måndagen den 26 juni  13.30 – fredagen den 30 juni 16.00

alternativ

måndagen den 31 juli 13.30 – fredagen den 4 augusti 16.00

Fredagen den 1 september 19.30 – söndagen den 3 september 16.00

Fredagen den 29 september 19.30 – söndagen den 1 oktober 16.00  Examen