Behovet finns av kompetenta dolekipage inom anläggnings- och gruvnäringen. Ett dolekipage arbetar med att söka efter odetonerat sprängämne. Antingen i gammal sprängbotten inför nya projekt på platsen eller som en säkerhetsåtgärd mellan olika arbetsmoment i ett pågående projekt där sprängningar förekommer. Även genomsök av redan flyttade jord-/bergmassor förekommer.

Arbetet är riskfyllt, stundtals krävande och ställer höga krav på så väl förare som hund.

 

Kursbeskrivning

Utbildningen är fördelad på nio tillfällen, fredag kväll till tisdag eftermiddag och genomförs i huvudsak på HundCampus. Viss praktik och träning genomförs i skarpa miljöer och i samarbete ledande aktörer i branschen.
Mycket av träningen kommer att ske på ekipagets hemmaplan. För att lyckas nå målet med utbildningen krävs det att du som förare är beredd att lägga i snitt 1 h på hundträning varje dag utöver de fasta kurstillfällena. Dessa skall filmas och skickas till HundCampus lärarkår för genomgång och feedback.
Viss individuell anpassning kan ske, exempelvis intensivare utbildning, ta upp diskussionen så försöker vi hitta en gemensam lösning.

Huvudlärare är Lennart Wetterholm, tidigare Chef för Försvarets Hundtjästenhet.
Utöver Lennart instruerar lärare och redan operativa hundförare inom olika områden.
Vi arbetar med att bli duktiga på inlärningsmetoder, kontrollövningar, miljö- och störningshantering och mycket mer och blir specialister på att hitta olika typer av sprängämnen i bullriga och karga miljöer.

Samordning erbjuds för eventuella externa kurser nödvändiga för yrkesutövning, exempelvis grundkurs sprängteknik B för att få hantera sprängämnen.

 

Mål

Efter avslutad kurs skall deltagande ekipage kunna avlägga godkänt certifieringsprov och arbeta operativt med att söka efter dolor.

 

Kurskostnad

69 000kr inkl. moms

Logi, resor och mat ingår ej.

 

Datum

Kursstart 31 /8 – 4/9 2018

Övriga kursdatum tillkommer inom kort.

 

Anmälan

Har du det som krävs?

Deltagarna handplockas av lärarkåren på HundCampus efter genomförd grundkurs.

För att vara lämplig för antagning behöver du:

  • Vara prestigelös, ärlig och initiativrik.
  • Ha (minst) en hund med potential att bli en bra sökhund.
  • En positiv inställning till att arbeta och lära.
  • En lugn, trevlig och förtroendeingivande utstrålning.
  • En fysik för att hantera ett rörligt arbete med viss påfrestning.

Låter det här som du?
Ring Lennart på 073-909 45 46

OBS Anmälan sker endast efter kontakt med Lennart OBS

 

HundCampus veteran

För dig som genomfört en Teamutbildning på HundCampus kan du genomföra utbildningen efter en individuellt anpassad utbildningsplan.

Lämna svar