Avancerat spårteam 1155

Sedan lång tid tränar ett avancerat spårteam på HundCampus och det är fantastiskt att se framstegen. Målet är att skapa ett operativt spårteam till sommaren 2012.

Att spåra med sin hund är något av det roligaste som finns.  Det är många som upptäckt att HundCampus spårmetoder är någonting alldeles speciellt. Spårkurserna och lägren 2010 var fulltecknade väldigt tidigt (samma sak gällde även specialsökkurserna). På grund av den kraftigt ökade efterfrågan har vi beslutat att genomföra fler kurser 2011.

Många som varit på HundCampus startar egna utbildningar, skriver kompendier och böcker. Vi tycker det är fantastiskt när fler får möjlighet att lära sig metoderna vi utvecklat och fortsätter utveckla. Du som vill lära dig från källan och få dom kunnigaste och mest erfarna lärarna har möjlighet att delta i en unik utbildning.

Det som är riktigt roligt med att träna hund är utvecklingsmöjligheterna och det gäller även spårträning.

Du som gått utbildning på HundCampus för några år sedan och kommer igen kommer att upptäcka att utvecklingen går framåt med stora steg.

2011 i augusti startade ett projekt som bygger på gamla och nya erfarenheter. Målet är att skapa en operativ spårgrupp som kan visa och genomföra spårarbete på en med nuvarande kunskaper optimal nivå. Vi kommer att arbeta med flera parallella mål:

Individuell plan för dina egna mål

ID-spårhund

Djurspårande ID-spårhund

Avancerad räddningshund

Säkerhetshund avancerat spår, i samband med säkerhetsarbete

Spår i samband med preparatsök

Utvecklingsarbete med spårutveckling på vetenskaplig nivå (HundCampus har 2010 och 2011 genomfört och genomför vetenskapliga studier tillsammans med flera universitet såväl i Sverige som Internationellt)

Målsättningen är att i maj 2012 skapa en spårgrupp som kan klara ”omöjliga” * uppgifter inom olika arbetsområde, men även du som vill träna mer för individuella mål är välkommen.

*Exempel på uppgifter för spårgruppen:

Räddningsuppdrag på människor och djur

Spår i samband med ”preparatsök”

Säkerhetsarbete

Lämna svar