Nytt År Nya Mål

Skrivet av den Dec 31, 2011 i Bloggen | Inga kommentarer

2011 har varit ett fantastiskt år för oss på HundCampus, tack alla ni som gjort det möjligt!
2012 kommer att bli ett riktigt genombrottsår inom flera områden, där vi lagt grunden 2011 och tidigare.
Revolution inom specialsökområdet där vi nu byggt nya laboratorier som gör det möjligt att belöna nya kriterier, vi har drömt om det länge, men nu kan vi nå helt andra mål. Det är främst cancerprojektet som varit drivkraften men det kommer att påverka alla specialsökområden.

2012 skall vi fortsätta med att kartlägga olika rasers kapacitet inom olika molekyl områden vi har lärt oss mycket om kapaciteten men framför allt har vi kartlagt vad vi inte vet. Med våra nya metoder kommer vi att få många spännande träningar och nya kunskaper. Att dessutom kunna flytta fram kravnivåerna är en fantastisk utmaning!

Specialistkursen i spår har kommit långt i sin träning och vi kommer att ha en operativ spårgrupp i sommar.
Teamutbildning i specialsök utvecklas under 2012, teknikutvecklingen och möjligheter att påverka fler kriterier förändrar våra möjligheter, därmed blir utbildningen ännu bättre! Även andra förändringar där vi bland annat genomför Analytikerutbildningen och Teamutbildningen parallellt ger nya möjligheter.
Operativ utbildning och arbete utvecklas 2012 vi kommer att använda våra kunskaper inom sprängämnen och doping för att skapa fler operativa utbildningar. Miljön är också ett område vi kommer att genomföra flera studier 2012.

Operativa laboratoriehundar på hög nivå finns ett stort behov av och vi fortsätter utveckling och utbildning under 2012, även här påverkas möjligheterna av nya kunskaper och förbättrade laboratorier.
Assistanshundar har vi arbetat med i många år och 2012 kommer en kraftfull satsning att genomföras, vecka tre kommer vi att offentliggöra projektet.
Instruktör och lärarutbildning är en viktig del av våra utbildningar. 2011 har fyra nya lärare steg 1 examinerats och åtta instruktörer steg 1. 2012 kommer fler lärare och instruktörer att utbildas och ”gamla” kommer att komplettera sin utbildning med dom nya kunskaper som utvecklingsarbetet skapat.

TräningsCamper och AktiveringsCamper är ett område där utvecklingen fortsätter. Pilotprojektet som genomförs i samverkan med Lyckliga Hundar har utvecklats och det andra teamet börjar sin utbildning i januari! Flera andra projekt pågår och vi kommer att publicera vilka möjligheter som projekten medför för aktörer över hela landet.
Nationella och internationella intensivkurser i specialsök kommer att fortsätta, kurserna planeras i samverkan med beställarna. Tex har vi utbildat forskare från universitet på olika platser i världen, och flera nya utbildningar planeras under 2012.

2011 har vi arbetat med renovering och ombyggnationer fyra nya laboratorier ny lektionssal ny smittanläggning fyrtiotvå renoverade fönster det är härligt, 2012 skall det bli större förändringar för att kunna ha det ännu bättre på Campus.
Flera av dom som varit praktikanter börjar under året att arbeta på Campus och vi har möjlighet att erbjuda nya praktikantplatser.
Vi ser fram mot 2012 och alla spännande uppgifter som vi skall genomföra under året och hälsar alla som vill vara med, välkomna till HundCampus!

Lämna svar