Specialistkurs spår 2012

Skrivet av den Okt 17, 2012 i Kursnytt | Inga kommentarer
Under slutet av 2011 fram till våren 2012, genomförde Hundcampus för första, men inte sista, gången en specialistkurs (teamutbildning) i spår. Kursen var utformad som vår teamutbildning inom specialsök och deltagarna var ekipage från Sverige, samt våra nordiska grannländer Norge och Finland. Under utbildningens gång genomfördes spår i alla betänkliga miljöer, väderförhållanden, tider på dygnet och med olika underlag.
Vi la stor vikt vid så kallade ID-spår, identifieringsspår, där hundar skall lära sig att följa efter en enskild persons fotspår. Grunderna för ID-träning startade inomhus, där hundarna fick lära sig att identifieraolika föremål och peka ut det som ”rätt” person senast hade tagit i. Därefter fortsatte arbetet med inlärningen ute i spårskogen. Alla hundar lärde sig snabbt att följa efter en enskild persons lukt, trots störningar av ett stort antal andra personers lukter.
Avslutning och examen hölls i slutet av april och ett av examensproven bestod i att genomföra ett ID-spår igenom Hällefors centrum. Det kanske inte låter så avancerat med tanke på att Hällefors, trots att det ligger i de centrala delarna av landet, inte är så stort. Men under en lördagseftermiddag i Hällefors centrum, rör de sig minst lika många människor som i en mellanstor stad. Alla ekipagen klarade uppgiften med bravur. På söndagen bestod provet i att hitta och slutföra ett två kilometer långt spår, som hundföraren inte visste något om på förhand. Alla ekipagen klarade ävendenna uppgift.
Flera av de svenska ekipagen har fortsatt utveckla sin träning på ID-spår tillsammans med Norska och Finska ekipage.
Vi kommer att fortsätta att utveckla spårträning på vårt eget speciella sätt och vi kommer att utveckla ett spårprojekt, där vi har som målsättning att kunna hjälpa till där riktigt avancerade spårhundar behövs för uppgiften.
För att få en plats i HundCampus teamutbildning är grundförutsättningen att du genomfört grundkurs spår alternativt grundkurs specialsök. Det finns två chanser kvar inför 2013 års teamutbildning 16-18 november alternativt 7-9 december, missa inte chansen att delta i den mest avancerade spårutbildningen eller specialsökutbildning som genomförs (av dom i särklass mest erfarna instruktörerna).

Lämna svar