Nerikes Allehanda uppmärksammar mineralhundsträning

Skrivet av den Sep 21, 2014 i I press | Inga kommentarer

Bergsskolan har fått stöd från Leader Värmlands BergsLAG för att tillsammans med Hundcampus i Hällefors utveckla ett koncept för användning av kvalificerad hundspårning efter metallmalmer och mineralförekomster. Grundidén är att kombinera yppersta expertis inom områdena geologi/malmgeologi vid Bergsskolan med den specialistkompetens för hundsök som finns vid Hundcampus.

Läs hela artikeln här

Lämna svar