HundCampus har haft ett Lärarseminarium.

Skrivet av den Nov 30, 2017 i HundCampus nyhet | Inga kommentarer

Snillen spekulerar
Under helgen den 25-26 november bjöd HundCampus in till ett lärarseminarium för skolans aktiva lärare och deltagare i  projekt. Tanken med träffen var att sammanfatta året och se fram emot ett späckat 2018. På HundCampus är ett av de viktigaste ledorden ”utveckling”. Därför ägnades en hel del av tiden till att diskutera olika utvecklingsprojekt inom hundträning. Vad gör vi som är bra? Hur undviker vi misstag? Hur blir vi ännu bättre på inlärning? Kan vi hitta och skapa nya metoder?

Speciellt inbjuden var också Illka Hormila från Finland. Ilkka har verkat inom den finska polishundverksamheten i över 40 år och besitter därmed ovärderlig kunskap. Hans huvudämne för helgen var den finska polisens ID-träning. ID-träning är en gammal kunskap som tyvärr har behandlats styvmoderligt under senare år. Detta trots att många hundtränare i fler europeiska länder kunnat konstatera att ID-tränade hundar har mycket större förutsättningar att bli bättre specialsöks- och spårhundar. ID verksamhet i Finland har Ilkka varit med och byggt upp och nu delade han med sig av sin kunskap till HundCampus mycket intresserade och kunskapstörstande lärare och deltagare från projekt.

Den operativa verksamheten ökar hela tiden på HundCampus. Med det menas att det utbildas ett större antal operativa ekipage inom flera specialsöksverksamheter. Idag tränas hundar operativt inom drog, sprängämnen, bomb och skadedjur. Till vintern startar också en årslång spårutbildning med stort fokus på ID.

HundCampus står för kvalitet. I och med dessa lärarträffar och lyhördhet för utveckling och forskning ligger också HundCampus i framkant när det gäller hundträning i allmänhet och specialsök/spår i synnerhet.

Text Björn Reimers        foto Marie Mattsson

Lämna svar