HundCampus har i 15 år varit och är ledande inom flera områden, främst specialsök och kvalificerade spår.

I samband med utbildningar och utvecklingsarbete har vi utvecklat metoder och materiel som helt förändrat förutsättningarna för kvalificerat användande av hundar i operativa arbetsuppgifter.
Det vi kallar laboratoriearbete har vi utvecklat plattformsmetoden, som rätt använd är ett otroligt hjälpmedel.
Lennarts idé har tillsammans med andra lärare och kursdeltagare utvecklats i tio år. Ständiga förbättringar och utveckling av metoder har gjort och gör oss ständigt förvånade över hundars kapacitet.

Vill du lära dig att träna optimalt så gör det på HundCampus, vi ligger bakom metoden och har erfarenheterna och kompetensen. Metoden kräver att det leds av en kompetent lärare, fel utnyttjad är det liksom andra metoder ingen väg till framgång.

Många av HundCampus projekt samverkar i inlärningsprojektet, t.ex. cancer teamen har tillfört många detaljer som datastyrda inlärningsmoduler temperatur kontroll av preparat mm. I samband med mineralprojekt skadedjursprojekt m.fl. har vi arbetat med metodutveckling och förändrat möjligheterna till framgång.

Lärare på HundCampus har varit delaktiga och drivit utvecklingsprojekt i mer än 40 år och har av många ansetts vara världsledande inom sitt område
Vi har deltagit i operativa arbeten och inlärningsprojekt i stora delar av världen och följer ständigt med i utvecklingen.

Bli en del av HundCampus och var med och utveckla framtidens hundträning.

Lämna svar