Vi har ett pågående projekt med att träna hundar som detekterar och markerar efterfrågade malmer, mineraler och jordartsmetaller ute i skog och mark.

Pilotprojektet genomfördes tillsammans med Bergsskolan i Filipstad under 2014 med stöd av Leader Värmlands BergsLAG (journalnr. 2013-5173).

Vi har bevisat att hundar kan detektera och markera bland annat wollastonit, något som ledande forskare inte trodde var möjligt. Även andra malmer och några sällsynta jordartsmetaller har vi haft goda resultat med.

Syftet med dessa hundar är att kunna spara in tid och pengar under prospekteringsfasen genom att:

  1. Kunna söka av stora områden snabbare än en människa med teknisk utrustning.
  2. I ett tidigt skede avgränsa sökarbetet efter kärnan av mineraler/metaller.
  3. Minska antalet borrningar och därmed även antalet borrprovsanalyser som behöver genomföras. En extra fördel med detta är vinster i minskad miljöpåverkan.

 

Just nu söker vi projektdeltagare och investerare från så väl gruvnäringen som industrin och forskningscentran för fördjupade försök.

Lite från media om projektet:

artikel i Bergsmannen

http://www.na.se/orebro-lan/hallefors/hunden-nosar-upp-metaller-djupt-i-marken

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6008726

Lämna svar