Att hundars luktsinne är något alldeles extra kommer väl inte som en nyhet för någon och man har använt hundars nosar  i människans tjänst under lång tid. Hundar kan detektera och tränas att markera dofter  inklusive komplexa dofter som lungcancer, mobiltelefoner, minor, försvunna barn, kantareller, lik, försvunna hundar med mera men hunden skulle kunna användas mycket mer och inom flera områden.

HundCampus specialsöksutbildningar är även de något alldeles extra och du får gedigen praktisk och teoretisk kunskap när du går utbildning i dofternas värld hos oss. Lär dig läsa din hund, bli medveten om vind och luftfuktighet, att bli ett geni i din hunds ögon och att samarbeta inom det område som hunden kan bäst – ända ner på molekylnivå.

HundCampus specialsökutbildningar är för dig som vill lära dig mer om hundträning och utveckla ditt sätt att träna tillsammans med din hund.

Efterfrågan på HundCampus specialsökutbildningar ökar dramatiskt i takt med den utveckling vi genomfört inom området – anmäl dig i god tid!

Vi erbjuder både kortare grundkurser och längre specialistkurser.