I januari 2023  börjar en ettårig spårkurs med målet att skapa riktigt bra spårhundsekipage som verkligen kan fungera operativt.

Vi kommer att arbeta med flera parallella mål:
- Individuell plan för egna mål
- ID-spårhund
- Djurspårande ID-spårhund
- Avancerad räddningshund
- Säkerhetshund
- Spår i samband med preparatsök

Spårutveckling på vetenskaplig nivå – Vi på HundCampus har genomfört och genomför vetenskapliga studier tillsammans med flera universitet såväl i Sverige som internationellt.

Målsättningen är att  skapa en spårgrupp som kan klara ”omöjliga” uppgifter inom olika arbetsområde, men även du som vill träna mer för individuella mål är välkommen.

 

Kurskostnad:
30 000 kr

Kurskostnad 2023    33 000 kr

Kursdatum

Spår specialistutbildningen 1-årig 2022
Fredagen den 28 januari  19.30 – söndagen den 30 januari 16,00 START
Fredagen den 25 februari 19.30 – söndagen den 27 februari16.00

Fredagen den 25 mars 19.30 – söndagen den 27  mars 16.00

Fredagen den 29 april 19.30 – söndagen den 1 maj 16.00

Fredagen den 27  maj 19.30 – söndagen den 29  maj 16.00

Fredagen den 17 juni 19.30 – söndagen den 19  juni 16.00

Fredagen den 2 september 19.30 – söndagen den 4  september 16.00

Fredagen den 23 september 19.30 – söndagen den 25  september 16.00

Fredagen den 21  oktober 19.30 – söndagen den 23 oktober 16.00  EXAMEN

 

Spår specialistutbildningen 1-årig 2023

Kurskostnad 33000 kr

Fredagen den 27 januari  19.30 – söndagen den 29  januari 16,00 START

Fredagen den 24 februari 19.30 – söndagen den 26 februari16.00

Fredagen den 24 mars 19.30 – söndagen den 26  mars 16.00

Fredagen den 28 april 19.30 – söndagen den 30 april 16.00

Fredagen den 26 maj 19.30 – söndagen den 28  maj 16.00

Fredagen den 16 juni 19.30 – söndagen den 18  juni 16.00

Fredagen den 1  september 19.30 – söndagen den 3  september 16.00

Fredagen den 22 september 19.30 – söndagen den 24 september 16.00

Fredagen den 20  oktober 19.30 – söndagen den 22 oktober 16.00  EXAMEN