I januari 2023  börjar en ettårig spårkurs med målet att skapa riktigt bra spårhundsekipage som verkligen kan fungera operativt.

Vi kommer att arbeta med flera parallella mål:
- Individuell plan för egna mål
- ID-spårhund
- Djurspårande ID-spårhund
- Avancerad räddningshund
- Säkerhetshund
- Spår i samband med preparatsök

Spårutveckling på vetenskaplig nivå – Vi på HundCampus har genomfört och genomför vetenskapliga studier tillsammans med flera universitet såväl i Sverige som internationellt.

Målsättningen är att  skapa en spårgrupp som kan klara ”omöjliga” uppgifter inom olika arbetsområde, men även du som vill träna mer för individuella mål är välkommen.

 

 

Kurskostnad 2023    33 000 kr

Kursdatum

Spår specialistutbildningen 1-årig 2023Fredagen den 27 januari  19.30 – söndagen den 29  januari 16,00 START

Fredagen den 24 februari 19.30 – söndagen den 26 februari16.00

Fredagen den 24 mars 19.30 – söndagen den 26  mars 16.00

Fredagen den 28 april 19.30 – söndagen den 30 april 16.00

Fredagen den 26 maj 19.30 – söndagen den 28  maj 16.00

Fredagen den 16 juni 19.30 – söndagen den 18  juni 16.00

Fredagen den 1  september 19.30 – söndagen den 3  september 16.00

Fredagen den 22 september 19.30 – söndagen den 24 september 16.00

Fredagen den 20  oktober 19.30 – söndagen den 22 oktober 16.00  EXAMEN

 

2024

Kommer inte utbildningen genomföras.