Hundens luktsinne är fantastiskt och hundens förmåga att hjälpa människan i många situationer känd sedan urminnes tider. I vår tid är hunden mer användbar än någonsin tidigare, vi letar efter allt fler ämnen och i allt högre utsträckning.

Samtidigt har metoder för att använda hundens luktsinne utvecklats, inte minst genom HundCampus innovationer i kombination med erfarenheter vid forskning utbildning och operativt arbete.

HundCampus specialsöksutbildningar är även de något alldeles extra och du får gedigen praktisk och teoretisk kunskap när du går utbildning i dofternas värld hos oss. Lär dig läsa din hund, bli medveten om vind och luftfuktighet, att bli ett geni i din hunds ögon och att samarbeta inom det område som hunden kan bäst – ända ner på molekylnivå.

HundCampus specialsökutbildningar är för dig som vill lära dig mer om hundträning och utveckla ditt sätt att träna tillsammans med din hund.

Du kan vilja lära dig specialsök från grunden och träna tillsammans med din hund, andra vill gå mycket längre och bli ett av dom bästa ekipagen inom något specifikt specialsökområde. Gemensamt för alla är att vi kommer att nå dom mål vi sätter upp!

Efterfrågan på HundCampus specialsökutbildningar ökar dramatiskt i takt med den utveckling vi genomfört inom området – anmäl dig i god tid!

Vi erbjuder både grundkurser och längre specialistkurser.

Grundkurs:

På kursen går vi igenom hur utvecklingen inom specialsökområdet har sett ut från 1900-talets början fram till idag, och kursen innehåller både en stor del teori och massa praktisk träning. Vi arbetar både med utbildade specialsökhundar och genomför grundövningar med kursdeltagarnas hundar. Därmed skapar vi en bra plattform för vidare utbildning inom specialsök.

Vi ser från både kursdeltagarnas sida och från lärarnas sida om vi vill samarbeta under en längre utbildning!

1 årig specialsök Teamutbildning

Utbildningen är fördelad på nio tillfällen under året och genomförs på HundCampus. Huvudlärare är Lennart Wetterholm. Utöver Lennart kommer specialister inom olika områden att delta i utbildningen.
Vi arbetar med presentation, detektion, diskrimination och identifikation samt kvalificerad inlärning i laboratoriemiljö. Du kommer att kunna mäta dina resultat på flera sätt, bland annat genom beteendeanalys av ditt och din hunds arbete, samt genom detaljstudier av resultaten vid identifikationsövningarna. Din mekaniska skicklighet kommer att förbättras avsevärt.

Mål
Den 1-åriga specialistkursen i specialsök har som mål att utbilda hundar och hundförare, samt nya instruktörer och lärare inom olika specialsökområden. Kursdeltagarna får en gedigen utbildning inom specialsök!
Vi ser gärna att deltagarna är med och utvecklar nya områden där specialsök kan komma till användning.

 

Yrkesinriktade kurser

Dol-hundekipage