Specialistkursen är individanpassad efter de olika ekipagen på kursen, och är en naturlig följd til grundkursen. Vi lägger upp en individuell utbildningsplan beroende på de mål och förutsättningar ekipaget har.

Såväl nybörjarspår, tävlingsspår, tjänstespår och ID-spår kan vara med på programmet, beroende av kursdeltagarnas önskemål.

Kurskostnad
2600 kr inkl moms per tillfälle

Kursdatum

 2020

Spår 2

Fredagen den 21 februari  19.30 – söndagen den 23 februari 16.00

Spår 3

Fredagen den 20 mars 19.30 – söndagen den 22 mars 16.00